Trainingen

GMTO is specialist in het ontwikkelen en geven van praktijkgerichte trainingen. Het klassikaal verzorgen van trainingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van volledig functionerende en gesimuleerde zelf ontworpen automobielsystemen, staat centraal. 

Door zelf te doen en te ervaren is dit voor de cursist de meest effectieve onderwijsmethode om binnen een korte tijd veel praktische vaardigheden tot zich te nemen. Een groot deel van de modules wordt afgesloten met een praktijk dag, waarbij de cursist alle mogelijk denkbare storingen zelfstandig opspoort en de juiste diagnose kan stellen met de opgedane kennis.